SIK venner

Der er på opfordring fra bestyrelsen blevet dannet et ”udvalg” der har til formål at lave nogle arrangementer, der kan tjene penge til driften af vores klubhus.

Der er ingen tvivl om, at det er rigtigt dyrt at drive vores klubhus og de penge, der bruges på den, kan jo ikke bruges til det, der er det primære formålet med vores klub, nemlig at drive en IDRÆTSKLUB, så vi ung som gammel og alle der imellem, har et sted vi kan dyrke vores idræt, et sted vi kan samles, et sted vi føler der er vores klub.

Gruppen består pt at nedenstående:

Annette Kristensen 30342628
HJK@mail.dk

Lars Bach 20129065

Åge Villadsen 20654672

Bente Lyndrup 29848214
Lyndrup@mail.tele.dk

Udvalget er ikke noget man vælges ind i. Man kan være med for en kort periode eller så lang tid man har lyst.

SIKs Venner