Sundby Thy Ik´s samværspolitik

 

Samværet mellem Træner/leder og spillere !

Følgende retningslinier er opstillet for at undgå rygtedannelser sammen med børn- og ungdoms

– spillere.

– Træner/Leder bør ikke gå alene i bad med børnene. Vær altid 2 voksne i omklædningsrummet. Brug evt. eget Bruserum !

– Træner/Leder bør ikke gå alene i et omklædningsrum med et barn. Få en voksen med !

– Mobiltelefoner med kamera SKAL være slukket i omklædningsrummene !
– Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum eller omvendt !
– Trænere/Ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem !
– Man fotograferer ikke i omklædningsrummene !
– Træner/Leder bør ikke være ene ansvarlige for et hold !

– Vi taler ordentlig til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens

kroppe / udseende

– Løse rygter om evt. overgreb på børn kan forpeste atmosfæren i klubben. De skal hurtigst

muligt frem i lyset. Enhver som hører et sådant rygte skal kontakte nærmeste udvalgsformand

– Føler en Træner/Leder at han/hun er kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er

vedkommende Træner /Leder meget velkommen til at kontakte nærmeste Udvalgsformand.

Samtalen vil herefter blive ført til protokols, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter

ikke får lov til at spredes !
– Man må gerne: – Give et klap på skulderen
– Deltage i et sejrsknus
– Give en trøstende omfavnelse
Frygten for beskyldninger må ikke føre til at Træner/Leder ikke tør røre børnene

Vi opfordrer til at lade den sunde fornuft råde !